Sözlükte "vasıf" ne demek?

1. Nitelik.

Cümle içinde kullanımı

Sonunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı.
- F. R. Atay
Bugün için mükemmel bir zevcenin vasıflarını tayin etmek kolaylaşıyor.
- P. Safa

Vasıf kelimesinin ingilizcesi

n. characteristic, qualification, quality
Köken: Arapça

Vasıf ne demek? (Ekonomi)

(Oualification) Arapça "vasf" dan gelir, özellik, nitelik demektir. İşçi için kullanıldığında, beceri sahibi, yetişkin, kalifiye eleman anlamına gelir (Bkz. Vasıflı İşçi).

Son eklenenler

say